हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ!

ग्रेफाइट बुश र ग्रेफाइट असर

  • Graphite bearing

    ग्रेफाइट असर

    ग्रेफाइट सामग्री नै स्नेहन प्रदर्शन छ, जुन ग्रेफाइटको क्रिस्टल संरचना द्वारा निर्धारित गरिन्छ। ग्रेफाइटको स्नेहता जालीको जन्मजात संरचना बाहेक पानी र हावाको राम्रो स्नेहको कारण हो।
  • Graphite sleeve / graphite shaft sleeve

    ग्रेफाइट स्लीभ / ग्रेफाइट शाफ्ट आस्तीन

    ग्रेफाइट सामग्री नै स्नेहन प्रदर्शन छ, जुन ग्रेफाइटको क्रिस्टल संरचना द्वारा निर्धारित गरिन्छ। ग्रेफाइटको स्नेहता जालीको जन्मजात संरचना बाहेक पानी र हावाको राम्रो स्नेहको कारण हो।